Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

9. april 2015 - samling i bånn for Forsvaret

Man skal ikke flåse med begrepet ”Aldri mer 9.april”. Til det kostet den tyske okkupasjonen, som nå ligger 75 år tilbake i historien, Norges befolkning og det Norske demokratiet for mye. Men i år er det samling i bånn for det Norske forsvaret.

Bakgrunnen er delvis Russlands tydelige maktdemonstrasjoner og opprustning og delvis erkjennelsen om at Forsvaret vårt ikke holder mål. Selv om målestokken er liten, er det en historisk likhet mellom Russlands forsvars-og utenrikspolitikk i 2014/2015 og Tysklands aggresjon for ca. 75 år siden. Den pågående opprustningen av det russiske forsvaret, samt annekteringen av Krim i fjor og krigshandlingene som har pågått i Øst-ukraina, har satt en støkk i NATO og særlig i forsvarsplanleggerne våre.

Tornerosesøvnen er brutt
Regjeringen ved forsvarsminister Søreide sa i fjor at man ønsket å finne ut hvordan Forsvaret egentlig fungerer, og det er derfor gitt grønt lys for en åpen debatt om Forsvarets framtid. Forsvarsjefen har gitt klart uttrykk for at dagens struktur ikke er mulig å fylle opp med de pengene som bevilges; Sjøforsvaret har ikke nok mannskap til de fem fregattene, Luftforsvaret har for få piloter og annet personell, og Hærens bataljoner er ikke fullt oppsatte. Nils Holme, tidligere administrerende direktør ved Forsvarets ForskningsInstitutt slår fast at underbemanningen har gjort at det ”gripbare”, dvs. stående innsatsforsvaret som Norge skulle få etter omleggingen fra den kalde krigens mobiliseringsforsvar har blitt en vits. Han sier: ”Det ble aldri forklart eller godtatt at heller ikke det nye miniforsvaret ville være tilgjengelig for innsats. Resultatet ble slik på grunn av underbudsjettering. Forholdet har vært skjult for Storting og opinion fordi de politiske dokumentene ikke opplyser noe om styrkenes faktiske beredskap, kapasitet og utholdenhet”.

Ny langtidsplan.
I lys av Ukraina-konflikten har derfor Forsvarsministern ”tjuvstartet” arbeidet med en ny langtidsplan. Langtidsplanen for Forsvaret gjelder for fire år om gangen, og neste plan skal gjelde fra 2017. En ekspertgruppe er nedsatt av Forsvarsministeren og skal gi et innspill i debatten om Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende utfordringer knyttet til sikkerhetspolitisk krise og krig. Rapporten skal leveres ugradert innen 1.mai 2015. I forbindelse med den kommende planen jobber nå Forsvarsjef Bruun-Hansen på sitt fagmilitære råd som skal legge fram i oktober.

Konsulentbistand.
Som første resultat av gjennomgangen om Forsvarets dugelighet overleverte konsulentselskapet McKinsey, den 17. mars, rapporten ”Modernisering og effektivisering av stabs-, støtte- og forvaltningsfunksjoner” på oppdrag fra forsvarsminister Søreide. I flg. NRK slår rapporten fast at ”IT-investeringene i Forsvaret er preget av rot, inkompetanse, sløsing og ansvarspulverisering”. Som om man ikke kunne ha funnet ut dette før. Man kjøper heller ikke fregatter uten å kunne bemanne dem, eller nye jagerfly uten å ha bunkere å oppbevare de i.
 
Forsvarsministerens invitasjon til debatt om forsvaret kommer imidlertid godt, men 20 år for seint. Debatten om framtidas forsvar skulle ha vært startet da invasjonsforsvaret ble avviklet.