Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Referat

Referat fra årsmøtet i Eidsvoll Forsvarsforening 20. mars 2019 på Kafe´ Henrik
Forut for årsmøtet ble det holdt et meget interessant foredrag av Tor A. Sandli fra Folk og Forsvar over emne: «Går det mot en ny kald krig?
Sandli er pensjonert generalmajor i Luftforsvaret.

Etter foredraget og etter at ikke medlemmer hadde forlatt lokalet kl. 20.35 ble årsmøtet 2019 åpnet med at deltagerne ble ønsket velkommen av leder Sverre Henriksen.
Som møteleder ble Sverre Henriksen valgt.
Som referent ble John S. Vestby valgt.
Innkalling og agenda for årsmøtet ble godtatt uten anmerkninger.

Årsberetningen ble lest av møteleder og godtatt uten videre kommentarer.
Regnskap ble presentert av kasserer Ivar Nordby, ble godkjent.
Budsjett for 2019 presentert av kasserer ble også godkjent uten spesielle anmerkninger.
Valg ble foretatt etter valgkomiteens innstilling uten motforslag.
Under innkommende forslag ble det av det sittende styret fremmet forslag om en godtgjørelse til styremedlemmer (sekretær og kasserer.)
Etter noe diskusjon ble det bestemt av årsmøtet at samlet godtgjørelse til styret skulle være 6000 kroner og fordeles av styret.
Ingen andre innkomne saker.

Aktivitetsplan for 2019:
I tillegg til utarbeidet aktivitetsplan ble det fremmet forslag fra møteleder at man skulle undersøke om et av møtene i 2019 kunne ha som tema Kommunens beredskap med deltagelse fra Eidsvoll Kommune, Bygdekvinnelaget og eventuelt andre relevante organisasjoner.
Det kom også frem forslag om medlemsbesøk/utflukt til Sessvollmoen, Forsvarsmuseet samt Eidsvoll Electronics AS (EIDEL)
12 medlemmer deltok på årsmøtet.


Referent:
John S.Vestby